ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
FACULTY OF LIBERAL ARTS AND EDUCATION

วันอังคาร- วันอาทิตย์ 08.00 น. - 17.00 น.
140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
libedu@ptu.ac.th โทร.02-975-6999 ต่อ 719 , 720